2018. már 09.

Mit mond az iszlám a keresztényekről?

írta: musafir
Mit mond az iszlám a keresztényekről?

Az utóbbi időben, mikor a nagy világvallások hívei között egyre nagyobb szakadék kezd formálódni, nagyon sok keresztény úgy gondolja, hogy a muzulmánok gúnyt űznek a keresztény hitből, és az iszlám terjedése miatt közülük sokan veszélyeztetve érzik magukat. Teszik mindezt ok nélkül, mivel az iszlám megjelenése óta számos példa akadt a békés egymás mellett élésre és a jól működő kooperációra, arról nem beszélve, hogy a két vallás több  közös prófétával is rendelkezik. Például az iszlám úgy tartja, hogy Jézus Isten küldötte, akit Szűz Mária hozott a világra. Az ehhez hasonló doktrínák kísértetiesen  emlékeztetnek a keresztény tanításokra. Ahhoz, hogy valóban kiderüljön mi a muszlimok álláspontja a kereszténységet illetően, célszerű a propaganda híradókat kikapcsolni és tüzetesen megvizsgálni a muzulmánok szent könyvét, a Koránt. 

A keresztényekre a Koránban gyakran úgy hivatkoznak, hogy: "a könyv népe" (ahl al kitáb - اهل الكتاب), ami azt jelenti, hogy ezek az emberek korábban már kaptak Istentől származó kinyilatkoztatást és hisznek is benne. 

A téma szempontjából rendkívüli jelentőségű, hogy miként vélekedik az iszlám Jézusról:

[Emlékezzetek hát arra], mikor az angyalok azt mondták: "Ó Mária! Isten hírül ad számodra egy igét, mely tőle [ered], a neve Jézus, a Messiás, Mária fia. Nagy becsben fogják tartani az evilágon és a túlvilágon, s azokhoz fog tartozni, akik közel állnak [Istenhez].

 

(Korán, 3:45)

istock-508459376.jpg

A kép forrása:

https://www.myjewishlearning.com/article/what-do-jews-believe-about-jesus/

----------------------------------------

Ezekből a sorokból világosan körvonalazódik, hogy Jézus milyen nagy mértékben fontos az iszlámban, ebből kifolyólag hatalmas nagyrabecsülés és renomé övezi, nem csak a keresztény,  hanem a muzulmán arabok között is. 

A Koránban számos passzus szól elismerően keresztény, vagy zsidó közösségekről. A továbbiakban néhány példát láthatunk erre: 

Azok, akik hittek, és [azok] a zsidók és szábeusok és keresztények- akik hittek Istenben, az Utolsó Napban, s helyesen cselekedtek, nekik nincs okuk félni és nem fognak búsulni.

 

(Korán, 5:69)

Ebből az áyából (áya - آية، eredeti jelentése: bizonyíték, jel, csoda. Jelentése a Koránban: verssor) megtudhattuk, hogy ha a nem muszlim egyistenhívők helyesen cselekszenek és hisznek Istenben, akkor a Korán szerint ugyanúgy elnyerik jutalmukat, mint a helyesen cselekvő muszlimok. A következő áya tanulsága is nagyon hasonló:

Azok, akik hittek és azok a zsidók, keresztények és szábeusok akik hittek Istenben, az Utolsó Napban és helyesen cselekedtek, nekik fizetséségük az Uruknál lesz, s nem kell félniük és nem fognak búsulni.

 

(Korán, 2:62)

A következő áya rámutat arra, hogy Isten a hívők mellett van, teljesen mindegy a vallási hovatartozás, csak az egyistenhit mérvadó:

Oh, ti akik hisztek! Legyetek Isten támogatói, ahogyan Jézus, Mária fia mondta az apostoloknak: "Kik az én segítőim [az]  Istenhez [való eljutásban]?" És [ekkor] azt mondták az apostolok: "Mi vagyunk Isten támogatói." Izrael fiainak egy része hívő volt, egy másik részük [pedig]  hitetlen. És megtámogattuk a hívőket az ellenségeikkel szemben és ők uralkodtak. 

 

(Korán, 61:14)

A Koránban bizonyos részek komoly aggodalmat fejeznek ki amiatt a keresztény gyakorlat miatt, mely Jézust Istenként hivatott ábrázolni. Csupán egy intésről van szó, nincs kilátásba helyezve egy esetleges retorzió.  Ilyen például a következő áya:

Ti Írás birtokosai! Ne lépjétek túl a határt a ti vallásotokban és ne mondjatok Allahról mást, csak az igazságot! Jézus, a Messiás, Mária fia [csupán] küldötte Allahnak, és az ő szava, amit sugalmazott Máriának, és belőle [kiáradó] szellem. Higgyetek hát Allahban és az ő küldötteiben és ne mondjátok azt, hogy: "Három"!" Hagyjátok abba! Jobb az nektek! Allah csupán egyetlen Isten. Magasztaltassék! Hogyan is lehetne gyermeke! Övé [mind]az, ami az egekben és a földön van. Allah elégséges istápoló! 

 

(Korán, 4:171)

timthumb.jpg

A kép forrása:

http://www.bitlanders.com/blogs/the-holy-quran/5621514

----------------------------------------

A pápa és számos muzulmán vallástudós szerint a muszlimoknak és a keresztényeknek is a közös pontokra és átfedésekre lenne célszerű összpontosítania, nem pedig vallásaik elterő tantételeire. Nem túl bölcs dolog egy vallást a szélsőségesei alapján kategorizálni, mivel a kereszténységről sem a középkori inkvizíciók, a nyilvános égetések, az indiánok kiírtása, a Ku Klux Klan, a gyermekmolesztálások, a gyarmatosítás kori nepírtás, valamint a különböző keresztény neonáci szervezetek alapján alkotunk véleményt.  Ugyanúgy vétek lenne az iszlámot az al-Kaida,  Bin Laden, vagy a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet alapján megítélni. Minden vallásnak megvan a maga szélsőséges köre, ez nem az iszlám vagy a kereszténység sajátja. Még szélsőséges buddhisták is vannak, akik éppen napjainkban követték el az évszázad eddigi legnagyobb emberírtását (Lásd: rohingya krízis Mianmarban). Ferenc pápa azt mondta, hogy helytelen az iszlámot az erőszakkal azonosítani, majd hozzátette: "Ha szóvá teszem az iszlám erőszakot, akkor szóvá kell tennem a katolikus erőszakot is."

dqmakkzrdcjpwjjcmbmbd6jrqibyghpyi3awgitpowzqnug.gif

A kép forrása: www.steemit.com

----------------------------------------

A Korán legvéresebbnek tartott verse - amit több sajtóorgánum is egyértelműen keresztényellenes kinyilatkoztatásnak tart - eképpen hangzik:

Öljétek meg őket [kik háborút folytatnak ellenetek], ahol csak találjátok őket, és űzzétek ki őket onnan, ahonnan ők kiűztek benneteket! A társítás rosszabb, mint a gyilkolás. Ne harcoljatok ellenük a [mekkai] Tilalmas Mecsetnél, addig amíg benne ők nem vívnak harcot ellenetek! Ha harcolnak ellenetek, akkor végezzetek velük! Ez váljék a hitetlenek osztályrészévé.

(Korán, 2:191)

Ez az áya valójában egy önvédelemre való felhívás. Csak és kizárólag a mekkai-medinai konfliktusra vonatkoztatható. Az iszlám megjelenése előtti és kezdeti idejében, a Mekkában uralkodó pogány és istentagadó kultúra felszámolása volt a cél.

Az iszlámban tilos bármit is Isten mellé társítani, de mivel az elsődleges cél a béke megteremtése, ezért ez a vallás az ellenségeskedés ellen van. A háborúskodást csak akkor autorizálja, ha támadás éri a közösséget. Fontos megemlíteni, hogy az iszlám az ún. ’könyv népeit’ (keresztények és zsidók) nem tekinti hitetleneknek, a legutóbb közölt áya a mekkai pogányok ellen szól és csak a VII. századra vonatkoztatható.

 

 

Ha tetszett a bejegyzés, akkor nyomj egy like-ot a facebook oldalamra:

https://www.facebook.com/Arabisztika.blog/

----------------------------------------

Korán fordítások

Saját: 3:45 / 2:191 / 2:62 / 5:69 / 61:14

Simon Róbert, A Korán Világa: 4:171

Szólj hozzá

Történelem