2017. sze 28.

A keresztesek gaztettei Magyarországon az első keresztes hadjárat idején

írta: musafir
A keresztesek gaztettei Magyarországon az első keresztes hadjárat idején

Rendhagyó módon ebben a bejegyzésben nem közel-keleti témát boncolgatunk, habár a Szentföld érintőlegesen szóba kerül. Egy olyan eseménysort fogunk megvizsgálni, aminek nagyon kevés figyelmet szentelnek a történelemkönyvekben és amiről talán sokaknak nincs is tudomása. Az első keresztes hadjárat idején a keresztény seregek óriási pusztítást vittek véghez, a már szintén keresztény Magyarországon. Könyves Kálmánnak, az éppen akkor regnáló uralkodónkak rengeteg fejtörést és problémát okozott a Magyarországon átvonuló keresztes seregek kegyetlensége és brutalitása. Komplett magyar településeket pusztítottak el, ezreket lemészároltak, megerőszakoltak, felgyújtottak és megkínoztak. Ezeket a sajnálatos eseményeket azért is célszerű feleleveníteni, mert az utóbbi időben divatossá vált a keresztes háborúk stilizált ábrázolása és idelizálása, ami nem feltétlenül tükrözi a valóságot. A keresztesek által, Magyarországon elkövetett vadtettek és könyörtelenségek miértjére keressük a választ, de a topik teljes megértéséhez egy kis történelmi áttekintést kell eszközölnünk.

Az első keresztes háború: Az első keresztes hadjárat 1096 és 1099 között zajlott. 1095 novemberében II. Orbán pápa a clermont-i zsinaton felszólította a keresztényeket, hogy vonuljanak keleti hittársaik megsegítésére. Fontos tudni, hogy I. Omar kalifa serege 638-ban foglalta el Jeruzsálemet, 457 évvel a clermont-i zsinat előtt, így II. Orbán állítólagos aggodalma már nem tűnik annyira hitelesnek. Sokak szerint a háború fő kiváltó oka az volt, hogy a keresztények csak nagyon nehezen tudták meglátogatni a Szent Sírt, folyamatos akadályokba ütköztek a Szentföldre való zarándoklatuk alatt. Tény, hogy al-Hakím kalifa (985-1021) számos, a nem muszlimokat érintő negatív intézkedést vezetett be, de összességében engedélyezték a Szent Sír látogatását a keresztény vallásúaknak és szabadon gyakorolhatták hitüket, mivel ők a könyv népéhez (ahl al-kitáb) tartoztak. Érthetetlenek a pápa indokai, figyelembe véve azt, hogy al-Hakím halála és a clermont-i zsinat között 74 év telt el. A II. Orbán által elmondott panaszok jóval korábbi állapotokat tükröztek. Az sokkal hihetőbb magyarázat, hogy a hadjáratoknak gazdasági okai voltak valójában, mivel az európai főnemesi családok háttérbe szorult sarjai a gyors és könnyű haszonszerzés lehetőségét látták bennük. Azért alakulhatott ki ez a helyzet, mert ők nem vehettek részt az öröklésben, viszont nem akartak az addig megszokott gazdagságból és egzisztenciából kiszorulni. A legális úton történő birtokszerzést és vagyongyarapodást a hadjáratokban való részvétel által látták biztosítottnak. Itt felmerül egy lényeges kérdés: valóban összeegyeztethető egy véres, mondvacsinált hadjárat Jézus tanításaival? Ez a háború egyensúlyban van a keresztényi értékeket meghatározó sztoicizmussal (bátorság, mértéktartás, igazságosság, bölcsesség)?

maxresdefault.jpg

II. Orbán pápa szobra

Forrás: www.nobility.org/2011/02/21/

--------------------------------------------------

A magyarországi események: Mindezek fényében már korántsem olyan meglepőek a magyarországi történések, amik e téma tárgyát is képezik. Kálmán király Szent László halála után került a trónra 1095-ben. A magyar források végtelenül hiányosak ezzel a korszakkal kapcsolatban és a történészek egybehangzó véleménye szerint, ezt az időszakot a német, olasz és francia krónikákból lehet csak igazán megismerni. Kálmánt rendkívül eszesnek tartották és szokatlanul magas műveltséggel rendelkezett, ezért nevezték Könyvesnek. Az első konfliktusra a magyarok és a keresztes vitézek között 1096 tavaszán került sor. A magyar király megegyezett Gautier Walterrel (Nincstelen Walter) a magyar határon. Ez a paktum azt tartalmazta, hogy Walter és annak francia serege rendbontások nélkül áthalad az országon, cserébe a magyar lakosság élelemmel látja el a lovagokat. Kálmán jól tudta, hogy Walter keresztesei az útjuk során súlyos pusztítást vittek véghez Tréves-nél (Trier), megzsarolták és kirabolták a helyi zsidó lakosságot, hogy szentföldi útjuk anyagi fedezetét biztosítani tudják. A keresztesek kezdetben tartották magukat az egyezményhez, de mikor a déli határhoz értek, megkezdődött a kegyetlen pusztítás és fosztogatás. A magyar sereg későn eszmélt, de azért Walter seregének utóvédjét még sikerült megsemmisíteniük, azonban a fősereg addigra már rég elhagyta az országot. Itt érdemes néhány szót ejteni a keresztény vandalizmus okairól. Már Walter ragadványneve (Nincstelen) is jól mutatja, hogy egy vagyontalan emberről van szó, aki nemesi származással bírt. Serege szintén vagyontalan harcosokból és parasztokból állt össze. Mindezekből nem nehéz azt a következtetést levonni, hogy elsődleges céljuk az anyagi haszonszerzés volt, ezt bizonyítja Magyarországon tanúsított viselkedésük is.

military_and_religious_life_in_the_middle_ages_and_at_the_period_of_the_renaissance_1870_14784664272.jpg

A kép Nincstelen Waltert ábrázolja, amint engedélyt kér Kálmán királytól

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Military_and_religious_life_in_the_Middle_Ages

-------------------------------------------------

Sokkal súlyosabb események történtek a második keresztes csapat átvonulásakor. Archéry Péter (Remete Péter) serege a magyar királlyal kötött egyezség ellenére 4000 magyar embert mészárolt le kegyetlen módon, ezenkívül megszállták a zimonyi várat és mindenkit lefejeztek a környéken. E csapatokra viszont Kálmán már súlyos csapást mért. Érzékeltetvén a veszteségeket, ez a 4000 áldozat mai mértékkel szemlélve, a demográfiai változásokat figyelembe véve, egy közepes méretű magyar város lakosságának felel meg.

Remete Péter egyike volt a hadjárat szervezőinek, vezetőinek és keresztény hittérítő, szónok is volt egyben. Kortársai rendkívül csúnya és koszos embernek írták le, piszkos volt az öltözéke, nem hordott lábbelit és szinte sohasem fürdött.

m_peter_the_hermit.jpg

Remete Péter

Forrás: www.users.atw.hu/saandrew/szemely/remete.htm

-------------------------------------------------

Nem sokkal ezután újabb összecsapásokra került sor Volkmar és Gottschalk seregeivel. Itt már résen volt a magyar lakosság, amint megkezdődtek a keresztény fosztogatások Nyitránál, a nép azonnal közbeavatkozott és szétverték Volkmar seregét. A nyugati krónikák szerint Gottschalk és csapata több ezer zsidót mészárolt le, mialatt áthaladtak Európán. Rendbontásaik miatt, Gottschalk lovagjait maga a király intézte el, mikor Magyarország területére értek. Emiko grófnak már nem adta meg a belépési engedélyt Kálmán, emiatt otsrom alá vették a mosoni várat, azonban a király őket is legyőzte. Összegzésként elmondható, hogy Könyves Kálmán rendkívül talpraesetten kezelte a kialakult helyzetet, mindig egyezséget próbált kötni a keresztes csapatokkal még az áthaladásuk előtt, ám amikor azok azt megszegték, méltó módon torolta meg a sérelmeket.

Konklúzió: Nem nehéz párhuzamot vonni a keresztesek által elkövetett bűncselekmények és az Iszlám Államnak nevezett terrorszervezet tevékenysége között. Mindkettőben közös pont, hogy egyikük sem képviseli vallása doktrínáit és szellemiségét, habár mégis arra hivatkozva követik/követték el rémtetteiket. Míg a keresztes seregek ártatlan magyar keresztényeket mészároltak le, addig az Iszlám Állam terrorszervezet muszlimok tízezreit írtja ki napjainkban és milliók váltak földönfutóvá miattuk, nem beszélve az európai áldozatokról. A vallási köntösbe bújtatott terrorcselekmények elsődleges célja nem más, mint a vallások és civilizációk közötti feszültségek szítása. Az úgynevezett ábrahámi vallások (kereszténység, iszlám, judaizmus) a béke vallásai, ideológiájuk szerint az erőszak csak önvédelem esetén megengedett.

07390485_xl.jpg

Forrás: www.q4t.tv

 ___________________________________

Függelék:

Az ábrahámi vallások véleménye az erőszakról:

Tízparancsolat (részlet héberül, magyar fordítással):

לא תרצח

Ne gyilkolj! (2 Mózes 20:13)

 

Korán (részlet arabul, magyar fordítással):

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا

 

Aki megöl egy embert, az olyan, mintha az egész emberiséget ölte volna meg. (Korán 5:32)

 

Újtestamentum (Jézus nyelvén - arámi nyelven, héber írással, magyar fordításal):

אנא דין אמר אנא לכון דלא תקומון לוקבל בישא אלא 

מן דמחא לך על פכך דימינא אפנא לה אף אחרנא

 

Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcod is. (Máté 5:39)

 

 Korán (arab nyelven, magyar fordítással):

 يا أيها الذين امنوا ادخلوا في السلم كآفة و لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

 

Ti hívők! Lépjen be mindannyiótok a béke állapotába! És ne kövessétek a Sátánt! Ő nyilvánvaló ellenségetek. (Korán 2:208)

 

Korán (arab nyelven, magyar fordítással): 

و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل على الله إنه هو السميع العليم

 

Ha békére hajlanak, akkor te is légy hajlandó arra és hagyatkozz Istenre! Ő az, aki mindent hall és tud. (Korán 8:61)

 ______________________________

 

Ha tetszett a bejegyzés, akkor nyomj egy like-ot a facebook oldalamra:

https://www.facebook.com/Arabisztika.blog/

 

Felhasznált irodalom:

- A pallasz nagy lexikona

- The New Cambridge Medieval History IV. 1024-1098. Part II

- Ritual and Symbolic Communication in Medieval Hungary Under the Árpád Dynasty (1000-1301)

- Biblia

- Korán

Szólj hozzá

Történelem